Ana içeriğe atla

Yayınlar

İbn Rüşd ve Din-Felsefe İlişkisi

Son yayınlar

İslami Tanrı Tasavvuru Mutlak Kudretli Midir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ; Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah'a, sâlat ve selam Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine, ashabına ve o günden bugüne kadar gelen ve gelecek olan tüm müminlerin üzerine olsun. Tarih boyunca birçok dinde Tanrı'nın sıfatları tartışılmış ve o günden bugüne tanrı ve tanrılar hakkında birçok görüş ortaya atılmıştır.  Bu yazımızda ise Kur'an'ın ve Sünnet'in bize sunduğu tanrı tasavvurunu ele alacağız.  Zaman, mekan ve Allah ; İslam ümmeti içerisinde Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olması ittifak ile kabul görmüştür. Kur'an'da bu sıfatların delili olarak ;"Evvel, Ahir, Zahir ve Bâtın" sıfatları en önde gelir. Yine Hz. Muhammed (s.a.v) : “Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu.” buyurmuşlardır. O (C.C) var iken ne zaman vardı, ne de mekan vardı, tek mevcudiyet yalnızca O'nun varlığı idi ;  zira O, "Vacib varlık" olandır. Allah zamandan ve mekandan elbette ki münezzehtir:  "هُوَ

Çoklu Evrenler ve İslam

Paralel evren, çoklu evren olarak tanımlanan birbirinden farklı gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamıdır. İçinde bulduğumuz evren bu çoklu evrenlerin sadece bir parçasıdır. Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz ki çoklu evrenler bilimsel bir teori değildir, fizikteki çeşitli teorilerden çıkan teori bir sonuç olduğu belirtilmesi önemlidir. Bilimsel teoriler iyi çalışılmış, gözlemler, deneyler ve bilimsel metodun diğer yöntemleriyle tekrar tekrar test edilmiş açıklamalardır; nasıl ve neden sorularına yanıt verirler ve çoğunluğun sandığının aksine varsayımdan ibaret değildirler. Çoklu evrenler de henüz bir teori aşamasında olmamasına karşın arkasında güçlü fiziksel kanıtlar barındıran bir konsepttir. Modern bilimde çoklu evrenlerin varlığı üzerinde onlarca modelleme bulunmaktadır ve çoklu evrenler fizikte onlarca sorunu açıklar niteliktedir. Bu modellerden bir kaçına değinelim: Uzamsal Çoklu Evren Uzamsal çoklu evrenler modellerinde çok büyük -belki de sonsuz- tek bir uzay vardır

Din ve Mitoloji - "Kur'an'ın Tanrı Kelamı Olmadığının Delilleri" Videosuna Cevap

Bu yazımızda Din ve Mitoloji adlı Youtube kanalının yapmış olduğu  "Kur'an'ın Tanrı Kelamı Olmadığının Delilleri" isimli videodaki iddialara cevap vereceğiz. Videodaki iddiaların zamanları iddiaların yanlarında verilmiştir. Dilerseniz iddiaları videodan da inceleyebilirsiniz. Gelin videodaki iddialara tek tek göz atalım. İddia-1) Dünya Hayatının Oyun/Eğlence Olması Çelişkisi [1:15-2:33] Kur'an'da bir ayette "Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir." yazarken, başka bir ayette  "Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık." yazıyor. Peki, hangisine inanacağız? İlk başta ayetlere bakalım: "Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?"[6:32]  "Biz; gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık." [44:38] Öncelikle bu çelişki iddiası her n